/ shop2019 /

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Isatis Oy (Y-tunnus: 2554567-2)

Mekaanikonkatu 15 A

00880 HelsinkiREKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖHenna Mäkinen

Puhelin +358 50 441 7489

Sähköposti: info@boulderkeskus.com
REKISTERIN NIMI


Isatis Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Isatis Oy:n asiakkaaksi, ostanut Isatis Oy:n tarjoamaa kiipeilypalvelua tai tavaraa ja/tai osallistuu Isatis Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Isatis Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Isatis Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötetoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttääIsatis Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Isatis Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsittellään ainoastaan Isatis Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Isatis Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin ssältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Isatis Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@boulderkeskus.com.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
  • Postiosoite (vapaaehtoinen)
  • Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  • Asiakkaan valtuuttama yksilöivä tunniste viivakoodilliselta kortilta salatussa muodossa (saattaa sisältää henkilötunnuksen)
  • Asiakkuuden alkamispäivä
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja käyntikerroista
  • Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUSAsiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Isatis Oy:n käytössä, paitsi Isatis Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksentueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Isatis Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Isatis Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUSRekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Isatis Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Isatis Oy:n palvelutarjoajan salasanasuojatulla palvelimella.
back to top